Плащане по банков път

Плащане по текуща разплащателна сметка за физически лица (граждани) – незабавно инкасо, директен дебит

Плащането по текуща разплащателна сметка е удобно – спестява Ви време, ефективно, извършва се автоматично и е сигурно. Може да се извършва в следните банки и техните клонове:

Уникредит Булбанк; ЦКБ АД; Общинска банка АД; Банка ДСК ЕАД

 За целта е необходимо да имате разкрита разплащателна сметка и да заявите желанието си писмено в клон на избрана от Вас банка. Сумите се удържат автоматично при подаване на заявка от ВиК ЕООД към съответната банка.

 Този вид плащане е възможно за всички абонати от общините, градовете и селата на територията на Дружеството.

Плащане по банкови сметки за юридически лица (фирми) и 

физически лица (граждани)

Плащанията се извършват по следните сметки:

Район Банка BIC  IBAN 
 Божурище  УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF  BG31UNCR70001520064590
 Горна Малина  УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF  BG20UNCR70001520064594
 Долна Баня  ЦКБ АД - кл. Костенец, офис Долна Баня CECBBGSF   BG40CECB97905041084807
 Драгоман  БАНКА ДСК ЕАД, филиал Драгоман STSABGSF   BG66STSA93000025370319
 Елин Пелин  УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF  BG07UNCR70001520064634
 Елин Пелин  ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF  BG90SOMB91301065224801
 Етрополе  ЦКБ АД - кл. Етрополе CECBBGSF   BG24CECB97905041084804
 Ихтиман  ЦКБ АД - кл. Костенец, офис Ихтиман CECBBGSF  BG13CECB97905041084808
 Костенец  ЦКБ АД - кл. Костенец CECBBGSF   BG08CECB97905041084801
 Костинброд  ЦКБ АД - кл. София Запад, офис Костинброд CECBBGSF  BG51CECB97905041084803
 Правец  ЦКБ АД - кл. Етрополе, офис Правец CECBBGSF  BG94CECB97905041084805
 Самоков  ЦКБ АД - кл. Самоков CECBBGSF  BG35CECB97905041084800
 Своге  ЦКБ АД - кл. София Запад, офис Своге CECBBGSF  BG67CECB97905041084806
 Сливница  УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF   BG90UNCR70001520064595
 Златица  ЦКБ АД - кл. Етрополе, офис Златица CECBBGSF   BG52UNCR70001522279401
 Пирдоп  ЦКБ АД - кл. София CECBBGSF  BG78CECB97905041084802
 Годеч  УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF   BG47UNCR70001520064593
 София  УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF  BG12UNCR70001520064641
 София  ЦКБ АД - кл. София CECBBGSF  BG21CECB97901041084800
 София Търговска банка Д DEMIBGSF  BG58DEMI92401000207545