Район Божурище

Район Божурище

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
13/11/2019 
 до 14.30 ч.

Отстраняване на авария на вътрешен водопровод в с. Пролеша.