Район Божурище

Район Божурище

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
09/08/2019 
до 16.30 ч.

Намалено водоподаване за с. Златуша, поради повреда на помпен агрегат.