Район Божурище

Район Божурище

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
27/10/2020 г. 
 до 16:00 ч.

Спиране водоподаването за мах. Бобен за отстраняване на авария на водопровод.