Район Божурище

Район Божурище

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
20/10/2021 г. 
 20.00 ч.

  Спиране на водоподаването за с. Гурмазово, поради повреда на сондажни помпи.