Район Долна Баня

Район Долна Баня

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
30/03/2021 (Понеделник)
от 15.00ч. до 21.00ч. Спиране на водоподаването за гр. Долна баня ,с. Марица, с. Радуил и с. Гуцал за отстраняване на авария на довеждащ водопровод Радуил - Ихтиман.