Район Елин Пелин

Район Елин Пелин

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
28/02/2019 
до13.00 ч.  Нарушено водоподаване в северната част на с. Нови хан,поради  отстраняване на авария на вътрешен водопровод.