Район Елин Пелин

Район Елин Пелин

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
30/10/2019 
от 09.30ч. -18.00ч. Поради ремонт на Кремиковски водпоровод от"Софийска вода"АД, ще бъде спряно водоподаването за с. Равно поле.