Район Елин Пелин

Район Елин Пелин

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
28/11/2019 
до18.00ч. Поради отстраняване на авария ще бъде спряно водоподаването в централна градска част на гр.Елин Пелин