Район Елин Пелин

Район Елин Пелин

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
05/09/2019 
от8:30ч.до 16:00ч.  Спиране на водоподаването за с. Лесново за подмяна на главен водопровод.