Район Драгоман

Район Драгоман

 

Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
23/08/2019г.

от 08.00 ч. до 20.00 ч.

Спиране на водоподаването за гр. Драгоман, поради аварирали системи за управление на Помпена станция "Неделище".