Район Горна Малина

Район Горна Малина

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
14/04/2020 
до 16:00 

Спиране на водоподаването за с. Долна Малина за отстраняване на авария на вътрешен водопровод.