Район Горна Малина

Район Горна Малина

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
14/09/2021 
до 17:00 

Спиране на водоподаването за гр. Горна Малина, поради подмяна на кранове и вътгрешна ВиК мрежа от фирма изпълнител по програма.