Район Ихтиман

Район Ихтиман

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки

21/10/2019 

  до 20:00ч. Спиране на водоподаването за гр.Ихтиман за отстраняване на авария на довеждащ водопровод при с. Марица.