Район Ихтиман

Район Ихтиман

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки

12/04/2019 

 до 20:00ч. Нарушеното  водоподаване за с.Вакарел. Отстраняване на авария на довеждащ водопровод.