Район Костенец

Район Костенец

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
02/06/2021 г.
 

Поради изграждане на довеждаш водопровод към г-р Костенец, фирмата изпълнител причинява авария на действащ водопровод  към резервоар висока зона. Без вода ще остане част от град Костенец до 22:00 часа на 02.06.2021.