Район Костинброд

Район Костинброд

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
 18.11.2019г.
  до 11:00ч. Нарушено водоподаване за бул. Ломско шосе и първи район на гр. Костинброд за отстраняване на авария.