Район Костинброд

Район Костинброд

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
02/08/2019 
 до 11:00ч. Спиране на водоподаването за първи район на гр. Костенброд за отстраняване на авария от довеждащ водопровод.