Район Самоков

Район Самоков

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
 
 от 09.08.2019г.до 16.08.2019г.  Нарушено водоподаване за южната част на гр. Самоков за подмяна на водопровод и канал от фирма с възложител общината.