Район Самоков

Район Самоков

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки

 от 19.10.2021г. до 29.10.2021г. вкл.

от 09.00ч. до 16.00ч.

 

 Нарушено  водоподаване за с. Горни окол във връзка с подмяна на водопровод по възлагане на община Самоков на фирма изпълнител.  

 от 19.10.2021г. до 31.10.2021г.

от 09.00ч. до 16.00 ч.

  Нарушено  водоподаване за с. Драгушиново, във връзка с подмяна на водопровод по възлагане на община Самоков на фирма изпълнител.