Район Своге

Район Своге

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
 19.09.2019г.
   Поради продължителното засушаване водоизточника за с. Луково е с намален дебит.За абонатите от селото ще бъде доставяна вода с водоноска до възстановяване на дебита.