Район Златица

Район Златица

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
15/07/2019
от10.00ч.до 15:00' Нарушено водоподаване за гр. Златица за отстраняване на авария на главен водопровод.