район Пирдоп

район Пирдоп

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
26, 27 и 28/07/2019 
ат 7:30ч.до 17:30ч. Спиране на водоподаването  за гр.Пирдоп поради спешен авариен ремонт на компрометиран главен канализационен колектор по ул.Гео Милев вследствие на амортизация на тръбите. Ремонтните дейности ще се извършат от фирма изпълнител с възложител община Пирдоп.