район Пирдоп

район Пирдоп

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
На 17.01.2020г. 

 до 17.00 ч.

Спиране на водоподаването за гр. Копривщица за отстраняване на авария на довеждащ водопровод.