район Пирдоп

район Пирдоп

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
до възстановяване  дебита на водоизточника

 от 10:00ч.до17:00ч.

 от 22:00ч.до 6:00ч.

Въвеждане на режим поради намален дебит на водоизточника.