район Пирдоп

район Пирдоп

 
Време на отстраняване Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
20.09.2019г. 
 до 16:00ч. Спиране на водоподаването  за гр. Копривщица, кв. Бяло камъне за отстраняване на авария на вътрешен водопровод.