Телефонен център

TA callcenter"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. София откри звено телефонно облужване, чиято основна дейност е да информира гражданите и фирмите за задълженията им с просрочие над 3 месеца, като уговори с тях начина и срока на погасяване на дълга. 

За връзка с операторите в телефонен център: 029049041; 0876423245

За въпроси свързани със задължения и начини на погасяване, моля свържете се на горепосочените телефони.

Разговорът не е с добавена стойност и се таксува според вашия абонаментен план.